“De Tafelmethode met Stoplichtkaartjes is bedacht door Els Roessingh-Van Iterson
in de vorige eeuw. Esther Monfils heeft het stokje van haar overgedragen gekregen
in 2008. De 1x, 10x, 5x structuur als kapstok van de tafels is de basis in de
Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. Middels de metafoor van een stoplicht leren
kinderen vanuit de 1x, 10x en 5x structuur (de groene kaartjes) het een of twee
groepje(s) meer of minder principe (oranje en rode kaartjes). Naast het noemen van
de tafels, de auditieve input, is er ook aandacht voor het zichtbaar
maken van de tafels, de visuele input, en het ervaren, de kinestetische input.

Door deze methode verkrijgen leerlingen inzicht, ze worden een
rekendenker zou je kunnen zeggen, waarbij een aantal denksturende
vragen centraal staan. In deze methode is er naast inzicht ook aandacht voor automatiseren én
memoriseren. Automatiseren is een proces van opeenvolgende handelingen en
memoriseren is het direct weten of benoemen. In tafeltaal is de tafel 5×4
geautomatiseerd als de leerling denkt ‘dat is de helft van 10×4, dus 20’ en
gememoriseerd als ’20’ direct uit het geheugen kan worden opgeroepen. Door het
automatiseren van de denkstappen die achter de gekleurde kaartjes schuilgaan,
wordt uiteindelijk toegewerkt naar memorisatie.

Oefening en herhaling is daarbij heel
erg belangrijk.”

Als ambassadeur begeleid ik kinderen die moeite hebben met het leren en onthouden van de tafels. Ik doe dit in de één-op-één situatie op school en thuis of in een klein groepje op school. Daarbij oefenen we de tafels op verschillende manieren in. Het concreet maken, het spelen van spelletjes en bewegend leren zijn hiervan voorbeelden. Maar daarover volgt, als we samen werken, dan vanzelf meer!