Steeds vaker merk ik op dat zowel kinderen op de basisschool als op het voortgezet onderwijs signalen afgeven dat ze het moeilijk hebben op school en thuis, vooral in deze bizarre periode. Daarom wil ik graag helpen. Hoe? Door kinderen én ouders te ondersteunen, bij mij thuis. Dit kan individueel maar ook in een kleine groep van maximaal drie kinderen.

Voor kinderen op de basisschool sluit ik aan op alle vakgebieden. Ik sluit dan aan op de methode die op school wordt gebruikt, of vul juist aan met ander materiaal. Daarnaast gebruik ik voor het aanleren en onthouden van de tafels de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes. In de menubalk staat een apart kopje met meer informatie hierover.

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs ligt mijn kracht vooral in inzicht geven hoe je leert en je huiswerk plant. Daarnaast kunnen we natuurlijk altijd kijken of je met bepaalde vakgebieden ook mijn hulp nodig hebt. We overleggen of we dat samen oppakken.